top of page
Wall of ideas

Markedsundersøgelser

For at sikre langsigtet succes er god forberedelse og forskning afgørende. Kun dem, der kender de lokale markedsstrukturer, deres kundepotentiale og mulige salgskanaler, men også deres konkurrenter, kan forberede sig optimalt på ekspansion.
 

Gennem vores praksisnære arbejdsmetoder og vores omfattende netværk giver vi dig værdifuld viden og omsætter den til konkrete anbefalinger til handling. Derved trækker vi på vores mangeårige erfaring og konkrete praktiske eksempler, reflekterer kritisk og tænker sammen med dig.

Logo.png

Start innovativt:
Marktmonitor © 

Marktmonitor giver dig et kontinuerligt og omfattende overblik over din specifikke markedssituation på det respektive målmarked. Marktmonitor er et unikt produkt på markedet - det skabes næsten helt automatisk på basis af innovative forsknings- og analyseteknologier, såsom kunstig intelligens (AI).

 

Alle relevante databaser, hjemmesider, portaler og fora bliver systematisk forespurgt, evalueret og individuelt forberedt til dig baseret på dine definerede søgekriterier. Du modtager et overblik over din branche og dine potentielle kunder på målmarkedet. Vigtig brancheinformation, messer samt potentielle partnervirksomheder og konkurrenter identificeres i forhold til dine behov og krav.

 

Med markedsmonitoren modtager du individualiseret og målrettet information om din markedsadgang og den aktuelle udvikling i din branche og med dine partnere eller konkurrenter.

Få et første overblik:
Vores markedstjek

Vores markedscheck har til formål at fremskaffe væsentlige basisinformationer om tendenser og trends på det tyske marked. Det kan for eksempel være den fremherskende prisstruktur og konkurrencesituationen.

Kombination af desk research og telefoninterviews med markedseksperter. I en afsluttende rapport sammenfatter vi alle vigtige udsagn og resultater og muliggør en første vurdering af markedspotentialet.

Hvis disse resultater bestyrker jer i jeres beslutning om at ekspandere til Tyskland, er vores næste anbefaling at gå videre med en detaljeret markedsanalyse.

Giver dyb indsigt:
Markedsanalysen

Omfattende og dybdegående undersøgelse af de væsentlige rammebetingelser på det tyske marked  – beslutningsgrundlag for den konkrete, strategiske fremgangsmåde

I centrum for analysen står konkrete erfaringer direkte fra markedet. Derfor omfatter analysen også fælles besøg hos eksperter på det tyske marked 

Kombination af desk og field research, konkrete strategianbefalinger for en langvarig markedsindtræden.Omfattende afsluttende rapport, strategi-workshop: Konkrete anbefalinger, som afrunder analyseresultatet

Efter en afsluttet markedsanalyse står vi gerne til rådighed som din virksomheds partner under implementeringen af strategien på det tyske marked.

bottom of page