top of page
Untitled design-2.png

Om SØRENSEN - Connecting Markets

Det første skridt til succes

SØRENSEN – Connecting Markets har siden 1994 været en aktiv partner for danske virksomheder, der har haft ønske om at få skabt succes i Tyskland.

Vi udarbejder skræddersyede løsninger, der med en unik kombination af rådgivning og praksisorienteret projektløsning bidrager til, at du og din virksomhed når de fastsatte mål- lige fra det strategiske forarbejde og frem til en effektiv og aktiv deltagelse i implementeringsfasen.

For os er det af afgørende betydning, at vi i samarbejde med din virksomhed opnår synlige og bæredygtige resultater. Der skal skabes et solidt grundlag, så din virksomhed efterfølgende kan fortsætte aktiviteterne alene.

 

Vores serviceydelser understøtter derfor en organisk vækst, og de tager afsæt i de lokale og regionale forhold- ud fra devisen: business is local.

History

Benny Egholm Sørensen har igennem 31 år rådgivet mange virksomheder konkret inden for alle områder af en virksomheds livscyklus. Han har derfor meget omfattende know-how om, hvordan man som virksomhed målrettet og med succes kommer videre i Skandinavien og Tyskland ud fra alle situationer i ekspansionsfasen. Kompetencerne beror på faglig erfaring. Til Benny Egholm Sørensen særlige kompetencer hører, at han – uafhængigt af virksomhedens udgangsposition – formår at udarbejde konkrete og pragmatiske forslag til tiltag på kort og langt sigt og at finde veje, som man ikke altid kan læse sig frem til i lærebøgerne.

 

Benny Egholm Sørensen har desuden gennem 20 år repræsenteret forbundslandet Niedersachsen i Skandinavien og gennem 15 år fungeret som repræsentant for Storkøbenhavn i Tyskland.

Tidslinje

1994

Siden 1995

2000

2007-2010

2016

Siden 2018

SØRENSEN - Connecting Markets er startet i den tyske by Hannover

Repræsentation for den tyske delstat Niedersachsen i Skandinavien

Ekspansion til Danmark, åbning af vores første kontor i Kolding

Tysk repræsentation for Region København (Copenhagen Capacity)

Dansk kontor flytter til smukke Vejlsøhus i Silkeborg

Skandinavisk kontor for tysk sammenslutning af små og mellemstore virksomheder (Bundesverband mittelständische Wirtschaft)

2023

Vores tyske kontor flytter til Flensborg tæt på den dansk - tyske grænse

bottom of page