Det første overblik:
 Vores markedschek

Vores markedscheck har til formål at fremskaffe væsentlige basisinformationerom tendenser og trends på det tyske marked. Det kan for eksempel være den fremherskende prisstruktur og konkurrencesituationen.

Kombination af desk research og telefoninterviewsmed markedseksperter. I en afsluttende rapport sammenfatter vi alle vigtige udsagn og resultater og muliggør en første vurdering af markedspotentialet.

Hvis disse resultater bestyrker jer i jeres beslutning om at ekspandere til Tyskland, er vores næste anbefaling at gå videre med en detaljeret markedsanalyse.