Viden er magt: Markedsundersøgelser

Kun den der kender de lokale markedsstrukturer, sit kundepotentiale, de mulige afsætningskanaler og sidst men ikke mindst sine konkurrenter kan forberede sig optimalt på at ekspandere på det tyske marked.

Varige ekspansionsplaner kræver en tilbundsgående informationsindsamling for efterfølgende at kunne udpege de faktorer, som er afgørende for succes.

Med vores meget praksisorienterede arbejdsmetoder og vores omfattende netværk, fremskaffer vi denne værdifulde viden til din virksomhed. Samtidig ser vi det også som vores pligt at omsætte denne viden til konkrete handlingsplaner, så du har et velfunderet grundlag at træffe de korrekte beslutninger ud fra. I den proces trækker vi på vores mangeårige erfaring og konkrete cases, vi reflekterer kritisk og tænker med.

 

Markedscheck

Det første overblik:
 Vores markedschek

Vores markedscheck har til formål at fremskaffe væsentlige basisinformationer om tendenser og trends på det tyske marked. Det kan for eksempel være den fremherskende prisstruktur og konkurrencesituationen.

Kombination af desk research og telefoninterviews med markedseksperter. I en afsluttende rapport sammenfatter vi alle vigtige udsagn og resultater og muliggør en første vurdering af markedspotentialet.

Hvis disse resultater bestyrker jer i jeres beslutning om at ekspandere til Tyskland, er vores næste anbefaling at gå videre med en detaljeret markedsanalyse.

 

Markedsanalyse

Gå i dybden:
 Markedsanalyse

Omfattende og dybdegående undersøgelse af de væsentlige rammebetingelser på det tyske marked  – beslutningsgrundlag for den konkrete, strategiske fremgangsmåde

I centrum for analysen står konkrete erfaringer direkte fra markedet. Derfor omfatter analysen også fælles besøg hos eksperter på det tyske marked

Kombination af desk og field research, konkrete strategianbefalinger for en langvarig markedsindtræden.

Omfattende afsluttende rapport, strategi-workshop: Konkrete anbefalinger, som afrunder analyseresultatet

Efter en afsluttet markedsanalyse står vi gerne til rådighed som din virksomheds partner under implementeringen af strategien på det tyske marked.