Case 2 Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering

PROFIL

Virksomheden var på projekttidspunktet 100% danskejet og en af Danmarks største producenter af forædlede kartoffelprodukter og snitgrønt til konsument, foodservice- og industrimarkederne i ind- og udland.   

UDFORDING

Man havde igennem en årrække konstateret en problemstilling i forbindelse med udviklingen af det tyske marked bestående i, at forhandlere/grossister i Tyskland udgjorde en barriere i forhold til at kunne få opbygget samarbejdet med nye grossister.  

IMPLEMENTERING

Ved hjælp af en indledende markedsanalyse med deraf følgende besøg på markedet omkring de faktiske omstændigheder, blev der udarbejdet en forretningsmodel, der kunne tilgodese både de bestående grossister og fremtidige samarbejdspartnere. Modellen bestod i, at der med bistand fra SØRENSEN – Connecting Markets blev grundlagt et GmbH til at optimere servicen over for bestående forhandlere samt arbejde målrettet på udvidelsen af samarbejdet med flere forhandlere i andre regioner i Tyskland. 

RESULTAT

Vækstmålet i Tyskland var at fordoble omsætningen, og dette lykkedes ved at etablere et salgsselskab i Tyskland samt ved at søge og ansætte en egnet og kvalificeret sælger til varetagelsen af salg- og serviceopgaven i Tyskland. Vi ledsagede firmaet over en periode på 3 år ved at varetage back-up services og løbende konsulentbistand til sikring af en gnidningsløs implementering.

Tilbage til virksomhedsetablering