Fra de første idéer og tanker ... til etablering af din virksomhed

Vi står ved din side på hvert eneste trin af vejen ind på det nye marked: Vi tilbyder en velfunderet markeds-analyse og konkrete strategianbefalinger. Derudover hjælper vi bl.a. med at rekruttere personale, finde den bedste adresse til din virksomhed og sidst men ikke mindst formidler vi kontakten til potentielle medarbejdere og partnere.

Vores ydelser

Succes på tværs af grænser

Succes i udlandet behøver ikke at afhænge af tilfældigheder: Med vore mange års erfaring og indgående viden kan vi hjælpe dig med at ekspandere på det tyske marked. 

Sådan kommer du i kontakt med os!

NYHEDER

Morgendagens succeshistorier

Velkommen hos SØRENSEN -
Connecting Markets

Den, der har modet til at erobre nye markeder i dag, kan fejre sin succes i morgen. Hos SØRENSEN - Connecting Markets har vi mere end 20 års erfaring i at hjælpe danske virksomheder med målrettet ekspansion til det tyske marked.  Vores succes som partner i forbindelse med markedsudvikling hviler på vores indgående viden om lokale forhold, vores praksisorienterede og velafprøvede metoder samt på det omfattende netværk, som SØRENSEN-Connecting Markets er og har været en del af i over 20 år.