En sand
succeshistorie

Den førende virksomhed på det danske marked for computere til alders-gruppen 50+ gav os til opgave at gennemføre en markedsanalyse. Her var det centrale spørgsmål først og fremmest, hvor stort behovet på det tyske marked var for dette specialiserede produkt. 

Læs mere

DIGITALISERING TIL TYSKE MYNDIGHEDER

Vores danske kunde er en af de førende service-udbydere inden for digitalisering af dokumenter og tekniske tegninger. Virksomheden har opnået en stærk markedsandel på hjemmemarkedet og ønskede derfor at rette blikket imod  Tyskland.

Læs mere

 

 

Markedsundersøgelser

Viden er magt:

Markedsundersøgelser

Kun den der kender de lokale markedsstrukturer, sit kundepotentiale, de mulige afsætningskanaler og sidst men ikke mindst sine konkurrenterkan forberede sig optimalt på at ekspandere på det tyske marked. 

Varige ekspansionsplaner kræver en tilbundsgående informationsindsamling for efterfølgende at kunne udpege de faktorer, som er afgørende for succes. 

Med vores meget praksisorienterede arbejdsmetoderog vores omfattende netværk, fremskaffer vi denne værdifulde viden til din virksomhed. Samtidig ser vi det også som vores pligt at omsætte denne viden tilkonkrete handlingsplaner, så du har et velfunderet grundlag at træffe de korrekte beslutninger ud fra. I den proces trækker vi på vores mangeårige erfaringog konkrete cases, vi reflekterer kritisk og tænker med. 

Markedschek

Det første overblik:

Vores markedschek

Vores markedscheck har til formål at fremskaffe væsentlige basisinformationerom tendenser og trends på det tyske marked. Det kan for eksempel være den fremherskende prisstruktur og konkurrencesituationen. 

Kombination af desk research og telefoninterviewsmed markedseksperter. I en afsluttende rapport sammenfatter vi alle vigtige udsagn og resultater og muliggør en første vurdering af markedspotentialet. 

Hvis disse resultater bestyrker jer i jeres beslutning om at ekspandere til Tyskland, er vores næste anbefaling at gå videre med en detaljeret markedsanalyse.

Markedsanalyse

Gå i dybden:

Markedsanalyse

Omfattende og dybdegående undersøgelseaf de væsentlige rammebetingelser på det tyske marked  - beslutningsgrundlag for den konkrete, strategiske fremgangsmåde

I centrum for analysen står konkrete erfaringer direkte fra markedet. Derfor omfatter analysen også fælles besøg hos eksperter på det tyske marked  

Kombination af desk og field research, konkrete strategianbefalinger for en langvarig markedsindtræden.  

Omfattende afsluttende rapport, strategi-workshop: Konkrete anbefalinger, som afrunder analyseresultatet 

Efter en afsluttet markedsanalyse står vi gerne til rådighed som din virksomheds partner under implementeringen af strategien på det tyske marked